Wydanie specjalne kwiecień 2004

Jaskra - narastający problem społeczny XXI wieku. Materiały szkoleniowe Łódzkich Warsztatów Jaskrowych

Glaucoma - the glowing social problem of the twenty one century. Presentations given at glaucoma workshop organized periodicly in Lodz

Janusz Czajkowski1, Dorota Matusiak1, Robert Grabowski2

1Klinika Okulistyki Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
2Alcon Polska, Warszawa


Summary: Glaucoma is still the big social problem all over the world. Only efforts and proper cooperation between health organizations, doctors, glaucoma teachers and patients can ensure the succes in fight against this problem.

Keywords: glaucoma, social problem, risk factors, treatment.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI