Wydanie specjalne kwiecień 2004

Jak zachowawczo leczyć jaskrÍ u dzieci i młodzieży?

How to treat infantile and juvenile glaucoma?

Janusz Czajkowski, Dorota Matusiak

Klinika Okulistyki Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi Kierownik: prof. dr hab. med. Janusz Czajkowski


Summary: Subject: In this paper authors present general rules of pharmacotherapy in congenital, infantile and juvenile glaucoma. Conclusions: 1. The treatment of congenital glaucoma is mainly surgical. In this type of glaucoma pharmacotherapy takes additional supplementary role. 2. The kind of treatment in infantile and juvenile glaucoma depends on gonioscopy.

Keywords: infantile and juvenile glaucoma, pharmacotherapy.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI