Wydanie 3/1998
str. 14

Małogłowie, małoocze, zaćmawrodzona - opis przypadku zespołuMicro u 6-cio miesięcznego niemowlęcia

Anna Niwald, Mirosława Grażek,Janusz Czajkowski,Beata Orawiec, Marek Niwaldpowrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI