Wydanie 3/2003

Bezpośrednie koszty leczenia operacyjnego zaćmy

Economic evaluation of the cataract surgical treatment direct costs

Jerzy Szaflik, Agata Bełżecka-Majszyk

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik


Summary: The objective of the study was to define the methods of economic evaluation of cataract surgical treatment costs

Keywords: cataract, cost of treatment, economic evaluation, health economics of cataract


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI