Wydanie 3/2003

Koszty leczenia operacyjnego zaćmy

The costs of cataract surgery

Agnieszka Moll1, Katarzyna Duch2, Wojciech Omulecki3

1Klinika Okulistyki Dziecięcej IP Uniwersytetu Medycznego,
SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Łodzi
P. o. kierownik: dr n. med. Anna Niwald
2Dział Finansowo-Księgowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. N. Barlickiego w Łodzi
Zastępca dyrektora ds. finansowych: mgr Aneta Olejniczak
3Klinika Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik: dr hab. n. med. Wojciech Omulecki


Summary: The cost of cataract surgery in Poland hasn't been defined. The aim of this study was to assess the mean clinical cost of two procedures: phacoemulsification and extracapsular cataract extraction (ECCE) with intraocular lens implantation. Any costs related to cataract surgery were categorized into ten groups and based on our department's data. Phacoemulsification was more expensive (2 620 zł) than ECCE (1 780 zł).

Keywords: cataract surgery, cost.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI