Wydanie 3/2003

Porównanie kosztów wykonania fakoemulsyfikacji w trzech różnych ośrodkach

The comparizon of costs of performing phacoemulsification in three different medical centers

Andrzej Mierzejewski, Jakub J. Kałużny, Bartłomiej Kałużny

Klinika Okulistyczna Akademii Medycznej w Bydgoszczy Kierownik: prof. dr hab. med. Józef Kałużny


Summary: The paper presents costs of performing phacoemulsification in three medical centers of various levels: Department of Ophthalmology University School of Medical Science, Department of Ophthalmology of Regional Hospital and Nonpublic Health Service Center. Particular elements creating costs of procedure in each center were analyzed. In public hospitals main costs sources related are to the maintenance and exploitation of the buildings and indirect costs of the of the centers, in nonpublic hospital - with covering the salaries.

Keywords: phacoemulsification, treatment costs, pharmacoeconomy.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI