Wydanie 3/2003

Powikłania oczne leczenia interferonem alfa

Ophthalmic complications of interferon alfa treatment

Agnieszka Kamińska1, Maria Kmera-Muszyńska2, Joanna Kubicka1, Marek Radkowski1

1Zakład Immunopatologii Instytutu Chorób Zakaźnych
i Pasożytniczych Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. med. Marek Radkowski
2Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego
Akademii Medycznej w Warszawie
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik


Summary: Interferon s treatment causes many systemic complications. The paper presents the most important and freqent ophthalmic disorders during interferon alfa therapy

Keywords: interferon treatment, retinopathy, neurovisual impairment, vasculitis


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI