Wydanie 3/2003

Przypadek pierwotnego raka zatoki czołowej manifestującego się jak guz oczodołu

Frontal sinus carcinoma presenting as tumor of the orbit

Maciej Wiatr, Jacek Składzień

Klinika i Katedra Otolaryngologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Kierownik: prof. dr hab. med. Jacek Składzień


Summary: We report a case of patient with primary frontal sinus carcinoma. Clinical symptoms of that tumor were typical for primary lesion of the orbit. Primary carcinomas of the paranasal sinuses and especially of the frontal sinus are extremely rare. We present symptoms, results of radiological examinations and performed treatment. Because two kinds of neoplasm were found on histological examination: squamous cell carcinoma and inverted papilloma, we present characteristical features of inverted papilloma too (tendency for malignancy, destruction surrounding structures, metastases to lungs).

Keywords: frontal sinus carcinoma, inverted papilloma of the frontal sinus


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI