Wydanie 3/2002

Usunięcie podwichniętej soczewki ze wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej mocowanej do twardówki oraz jednoczesna sklerektomia głęboka z implantem i przeszczepem błony owodniowej na rogówkę w oku po ciężkim tępym urazie

Joanna Sempińska-Szewczyk, Andrzej Białaczewskipowrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI