Wydanie 4/2003

Urazy dróg łzowych

Trauma of the lacrimal drainage system

Beata Kocyła-Karczmarewicz, Mirosława Grałek, Jadwiga Juszko

Klinika Okulistyki, Instytut - Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. med. Mirosława Grałek


Summary: The paper addresses current opinions concerning management of the traumatic damage of the lacrimal drainage system, with special regard for the therapeutic strategy.

Keywords: lacrimal drainage system, anatomy, trauma, diagnosis, treatment


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI