Wydanie 4/2003

Wykorzystanie płytki platynowej w leczeniu niedomykalności powiek

Using the platinum implant eyelid weight in patients with lagophthalmos due to facial nerve palsy

Mariusz Kęcik, Dariusz Kęcik

Katedra i Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie Kierownik: prof. nadzw. dr hab. med. Dariusz Kęcik


Summary: Facial nerve plasty results in asymmetric facial deformities. The loss of orbicularis oculi function results in an inability to close the eyelids and lower eyelid ectropion. The loss of parasympathetic innervation of the lacrimal gland leads to decreased tear production. Patiens with complete facial nerve palsy are at risc for eye complications resulting from exposure of the cornea. Failure of protection predisposes the patient to exposure keratitis, corneal abrasion and, in rare cases, blindness. Method of using platinum implant eyelid weight have been reported.

Keywords: facial nerve plasty, platinum eyelid weight, logophthalmos


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI