Wydanie 2/2010
str. 26

Stan nerwu wzrokowego u chorych

Optic Nerve Function in Multiple Sclerosis Patients without History of Optic Neuritis

Karolina Kaźmierczak, Grażyna Malukiewicz

Katedra i Klinika Chorób Oczu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Józef Kałużny


Summary: Authors evaluate function of the optic nerve in a group of 20 patients with multiple sclerosis without incident of optic neuritis. Visual acuity, morphology of the optic disc, visual field, colour vision, contrast sensitivity, VEP and retinal nerve fiber layer are significantly worse than in control group.

Słowa kluczowe: stwardnienie rozsiane, ostrość wzroku, pole widzenia, widzenie barw, wrażliwość na kontrast, WPW, Gdx.

Keywords: multiple sclerosis, visual acuity, visual field, colour vision, contrast sensitivity, VEP, Gdx.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI