Wydanie 2/2010
str. 87

Zastosowanie kliniczne perymetrii kinetycznej w neurookulistyce. Korelacja topograficzna ubytków w polu widzenia z uszkodzeniami drogi wzrokowej

Clinical Application of the Kinetic Perimetry in Neuroophthalmology. Topographic Correlation of the Visual Field Defects with the Visual Pathway Lesions

Katarzyna Nowomiejska, Agnieszka Oleszczuk, Tomasz Chorągiewicz, Robert Rejdak, Tomasz Żarnowski

Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: dr hab. n. med., prof. nadzw. UM w Lublinie Tomasz Żarnowski


Summary: Perimetry is still a key point in neuroophthalmological diagnosis and follow-up. The diagnostic power of the visual field testing is based on the topographic organization of the retinocortical pathway. Lesions of each segment of the pathway produce defects with specific configuration. In clinical practice, manual kinetic perimetry has been replaced by static perimetry. Semi-automated kinetic perimetry has many advantages of standardization and can be used as a Goldmann kinetic perimetry equivalent in examining peripheral visual field in patients with the visual pathway lesions.

Słowa kluczowe: perymetria kinetyczna, droga wzrokowa.

Keywords: kinetic perimetry, visual pathway.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI