Wydanie 2/2010
str. 96

Choroby ośrodkowego układu nerwowego i oka u pacjentów zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV)

Diseases of the Central Nervous System and Eye in Patients with Human Immunodefi-ciency Virus (HIV) Infection

Dorota Bander1, Magdalena Leszczyszyn-Pynka1, Elżbieta Pieńkowska-Machoy2, Joanna Skowron2

1 Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Anna Boroń-Kaczmarska
2 Oddział Okulistyczny Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie
  Kierownik: dr n. med. Elżbieta Pieńkowska-Machoy


Summary: Central nervous system (CNS) conditions in patients infected with HIV( human immunodeficiency virus): their pathogenesis, the frequency of occurrence, base of the diag-nostics and the treatment were described. Current knowledge about directly HIV infection of the brain cells was showed. The most frequent opportunistic infections and brain neoplasms associated with the immunodeficiency in the course of AIDS ( Acquire immunodeficiency syndrome) were characterized.

Słowa kluczowe: HIV, AIDS, choroby ośrodkowego układu nerwowego, zakażenia oportuni-styczne.

Keywords: HIV, AIDS, central nervous system conditions, opportunistic infections.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI