Wydanie 2/2010
str. 100

Neowaskularyzacja poddołkowa oraz subkliniczna neuro- i retinopatia po leczeniu interferonem – opis pacjenta

Subfoveal Neovascularization and Subclinical Neuro- and Retinopathy after Interferon Treatment – Case Report

Beata Strzemecka, Wojciech Lubiński

Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Danuta Karczewicz


Summary: Interferon therapy can be associated with ocular side effects. The most frequent manifestation is retinopathy which appears in 18-86% of cases and is characterized by cotton wool spots, retinal hemorrhages and microaneurysms. The authors present the unusual case of 42 years old female patient treated with 24 weeks course of pegylated interferon and ribavirin. Three weeks after treatment patient complained of visual disturbances. Ophthalmological examination revealed subfoveal neovascularization in the left eye and subclinical neuro- and retinopathy in the right eye which was confirmed by electrophysiological tests. Ophthalmological examination should be performed in patients treated with interferon.

Słowa kluczowe: terapia interferonem, neowaskularyzacja poddołkowa, retinopatia, neuropatia.

Keywords: interferon therapy, subfoveal neovascularization, retinopathy, neuropathy.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI