Wydanie 2/2010
str. 105

Neuropatia wzrokowa toksyczna po chemioterapii – opis przypadku

Toxic Optic Neuropathy after Chemotherapy – Case Report

Joanna Stafiej, Karolina Kaźmierczak, Grażyna Malukiewicz

Katedra i Klinika Chorób Oczu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Józef Kałużny


Summary: Authors present a case of 49-years old woman with bilateral vision loss after chemotherapy (carboplatin, paclitaxel, cyclophosphamide) due to the oviduct cancer. Both optic discs were swollen but initially visual acuity was decreased only in the left eye. Examination revealed hyperfluorescency both of the optic disc in fluorescein angiography, centro - cecal scotomas in visual field and prolongation of the P100 latency in visual evoked potentials. Bilateral optic disc pallor and decreased visual acuity appeared after few months, despite of giving up chemotherapy and intensive administration of steroids.

Słowa kluczowe: neuropatia wzrokowa toksyczna, chemioterapia, zanik nerwu wzrokowego.

Keywords: toxic optic neuropathy, chemotherapy, optic nerve atrophy.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI