Wydanie 2/2010
str. 110

Wewnątrzczaszkowe anomalie naczyniowe u pacjenta z zespołem kwiatu powoju – opis przypadku

Intracranial Vascular Anomalies in Patient with Morning Glory Syndrome – Case Report

Anna Walewska-Szafran1, Urszula Stodolska-Koberda2, Adam Zapaśnik3

1 Oddział Okulistyczny Szpitala Specjalistycznego im F. Ceynowy w Wejherowie
  Kierownik: dr n. med. Barbara Krupa-Szafran
2 Klinika Chorób Oczu Akademickiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Krystyna Raczyńska
3 Zakład Radiologii Akademickiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  Kierownik: prof. dr hab. Michał Studniarek


Summary: Purpose: To present a rare case of bilateral Morning Glory Syndrome (m.g.s.) and to point out a frequent correlation of this syndrome with intracranial vascular anomalies (i.v.a.).
Case: A 12-month old boy was brought to ophthalmologist’ office with a sudden ptosis and ophthalmoplegia of his right eye. During the ophthalmologic examination, a bilateral m.g.s. was diagnosed, while angio-MRI and angio-CT showed various i.v.a.
Conclusions: Presented case deserves attention in view of: extremely rare occurrence of bilateral m.g.s.; quite atypical, good visual acuity of this patient and finally because of correlation of the optic disc defect with anomalies of intracranial vessels. Out of regard for possible progressing character of vascular lesions, periodic repetition of brain imaging in patients with confirmed coexistence of m.g.s. and i.v.a. is advisable.

Słowa kluczowe: zespół kwiatu powoju, anomalie naczyń wewnątrzczaszkowych, wada tarczy nerwu wzrokowego.

Keywords: Morning Glory Syndrome, intracranial vascular anomalies, optic disc defect.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI