Wydanie 3/2010
str. 54

Terapia biologiczna – zastosowanie w okulistyce

The Biological Therapy – Application in Ophthalmology

Ewa Lipiec1, Anna Niwald1, Małgorzata Budzińska-Mikurenda1, Mirosława Grałek2

1 Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Pediatrii Zabiegowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  Kierownik: dr hab. n. med. Anna Niwald
2 Klinika Okulistyki Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Mirosława Grałek


Summary: The article summarizes different therapeutic approaches towards refractory uveitis: mode of action, proposed doses, common adverse effects especially focusing on the biological therapy.
Non-infectious uveitis is still a considerable medical problem in modern ophthalmology. Corticosteroids are the first line treatment in this condition. If not succeeded immunosuppressive agents are being implemented. One of the recent breakthroughs in the treatment of refractory uveitis is biologic therapy. Neutralization of tumor necrosis factor is the main goal for this kind of treatment. This therapy is highly effective in adults and children with rheumatoid arthritis. Anti-TNF treatment appeared to be very beneficial in a high percentage of patients with refractory uveitis. Currently available anti-TNF substances include: infliximab, etanercept and adalimumab.

Słowa kluczowe: leczenie zapaleń błony naczyniowej, oporne na leczenie zapalenia błony naczyniowej, terapia biologiczna, dzieci.

Keywords: uveitis treatment, refractory uveitis, biological therapy, children.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI