Wydanie 3/2010
str. 62

Leki biologiczne stosowane w terapii zapaleń błony naczyniowej

Biologics in Uveitis Therapy

Dominika Białas, Dorota Kopacz, Piotr Maciejewicz

Katedra i Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: dr hab. n. med., prof. ndzw. Dariusz Kęcik


Summary: Uveitis is one of the main causes of blindness worldwide. Since 90-ties the XX-th century new generation of medicines has been used in uveitis therapy: biologics. In majority, results of the therapy were described on Behçet disease though trials of using biologics in scleritis, chronic anterior, intermediate and posterior uveitis, sympathetic ophthalmia and other non-infectious uveitis were noted. We present current data on the biologics and results of the therapy (short review of the literature). New groups of medicines were used: remedies against lymphocytes, against cytokines and cytokine-receptors, interferons, immunoglobulins, co-stimulation blockers, interleukin blockers. Although it seems to be an effective therapy in most cases, it is too expensive to use it broadly.

Słowa kluczowe: leczenie zapaleń błony naczyniowej, leki biologiczne, przeciwciała monoklonalne, przeciwciała przeciw czynnikowi wzrostu nowotworu TNFα, immunosupresja

Keywords: uveitis therapy, biologics, monoclonal antibodies, anti-TNF-α, immunosuppression.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI