Wydanie 3/2010
str. 130

Scleromalatio perforans - opis przypadku

Scleromalatio Peforans - Case Report

Dorota Kopacz, Piotr Maciejewicz, Beata Niewiadomska, Daria Koziarkiewicz, Dariusz Kęcik

Katedra i Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: dr hab. n. med., prof. ndzw. Dariusz Kęcik


Summary: Scleromalatio perforans is a rare pathology associated with long-lasting rheumatoid arthritis. Treatment – including antiinflammatory and immunomodulating agents – is often not satisfactory, sometimes surgical treatment is necessary. Authors present a case of 73-years old female with scleromalatio perforans changes in both eyes, who was treated with scleral and ePTFE patches (except cataract surgery and conservative antiphlogistic treatment).

Słowa kluczowe: scleromalatio perforans, łaty twardówkowe, e-PTFE, leczenie chirurgiczne.

Keywords: scleromalatio perforans, scleral patches, e-PTFE, surgical treatment.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI