Wydanie 3/2010
str. 35

Zastosowanie implantów torycznych w chirurgii soczewki

Toric Implants Use in Lens Surgery

Wojciech Kołodziejczyk, Tomasz Gałecki, Jerzy Szaflik

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik


Summary: Monofocal toric lenses use, and also in the near future multifocal toric lOLs is a precise, safe and the most predictable astigmatism correction method in patients undergoing cataract surgery, or qualified for lens extraction due to refractive purposes.
The aim of the study was to present possibilities of the toric IOLs use in lens surgery. Indications, contraindications for toric IOLs use, and also required qualification tests and surgical technique was described. Additionally, currently used in the clinical practice toric IOLs types were compared, considering their construction, size and range of the corrected power.

Słowa kluczowe: implant toryczny, zaćma i chirurgia refrakcyjna soczewki.

Keywords: toric intraocular implant, cataract and refractive lens surgery.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI