Wydanie 3/2010
str. 46

Metody kalkulacji mocy sztucznej soczewki wszczepianej pacjentom zakwalifikowanym do zabiegu witrektomii

Methods of Intraocular Lens Calculation in Patients Selected for Vitrectomy

Mariusz Ciszewski1, Ewa Mrukwa-Kominek1,2, Łukasz Drzyzga1, Wanda Romaniuk1,2

1 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2 Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Wanda Romaniuk


Summary: Vitrectomy is an intraocular surgery often combined with cataract extracion and intraocular lens implantation. In eyes with retinal detachment, choroid detachment or with silicone oil as well as in other situations there may be problems with accurate keratometry and biometry measurements that are necessary to calculate IOL power. In these situations it may be essential to use more universal methods such as ultrasound, corneal topography, clinical history, conversion formulas or as a last resort use the measurements of the accompanying eye provided that both eyes did not differ in refraction.

Słowa kluczowe: kalkulacja mocy sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych, witrektomia, olej silikonowy, odwarstwienie siatkówki.

Keywords: IOL calculation, vitrectomy, silicone oil, retinal detachment.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI