Wydanie 3/2010
str. 60

Badanie wrażliwości na kontrast testerem wzroku Functional Vision Analyzer™ (FVA)

Measuring Contrast Sensitivity with Functional Vision Analyzer™ (FVA)

Joanna Jędrzejczak-Młodziejewska, Alicja Krawczyk, Jacek P. Szaflik

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik


Summary: Contrast sensitivity tests are used for assessing of changes in visual pathways and vision quality. Daily visual tasks are performed mainly in a low contrast environment. Purpose of this paper was to evaluate contrast sensitivity under photopic, mesopic and mesopic with glare conditions in patients with different types of aspheric intraocular lenses implanted. Assessment of vision was performed with Optec 5500.

Słowa kluczowe: wrażliwość na kontrast, tablice służące do badania wrażliwości na kontrast, warunki fotopowe i mezopowe, funkcjonowanie wzrokowe, tester wzroku.

Keywords: contrast sensitivity, contrast sensitivity charts, photopic and mesopic conditions, visual functioning, Functional Vision Analyzer™.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI