Wydanie 1/2011
str. 26

Wartość optycznej koherentnej tomografii (OCT) w diagnostyce i monitorowaniu neuropatii jaskrowej

Optical Coherence Tomography Effectiveness in Diagnostics and Monitoring of Glaucoma Neuropathy

Maria Hanna Niżankowska

Ośrodek Okulistyki Klinicznej „Spektrum” we Wrocławiu
Dyrektor ds. medycznych i naukowo-dydaktycznych: prof. dr hab. n. med. Maria Hanna Niżankowska


Summary: Author presents effectiveness of time-domaine optical coherence tomography, Stratus TD-OCT, and spectral domain Cirrus HD-OCT (Carl Zeiss Meditec Inc) imagining systems, compared with accuracy of confocal laser scanning ophthalmoscopy HRT in detecting glaucomatous damages. Presentation of clinical cases shows than diagnostic capability of peripapillary retinal nerve fiber thickness measurements of both OCT systems is better than classification of optic nerve head parameters in HRT with Moorfields regression analysis (MRA), especially in the small and atypical ONH.

Słowa kluczowe: Stratus TD-OCT, Cirrus HD-OCT, HRT, efektywność diagnostyczna, pomiary okołotarczowej warstwy włókien nerwowych, analiza parametrów głowy nerwu wzrokowego, małe i nietypowe tarcze.

Keywords: Stratus TD-OCT, Cirrus HD-OCT, HRT, effectiveness of diagnostics, peripapillary RNFL thickness measurements, ONH parameters analysis, small and atypical ONH.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI