Wydanie 1/2011
str. 59

Porównanie wyników pomiarów ciśnienia wewnątrzgałkowego uzyskanych metodą tonometrii aplanacyjnej Goldmanna z wynikami otrzymanymi metodą tonometrii przezpowiekowej Diaton

Comparison of Intraocular Pressure Measurement with Goldmann Applanation Tonometer and Diaton Transpalpebral Tonometer

Mira Gacek1, Joanna Major1, Jacek P. Szaflik1,2

1 Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
2 Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik


Summary: Purpose: To compare the intraocular pressure (IOP) measured by transpalpebral Diaton tonometer and Goldmann applanation tonometer and to investigate the influence of central corneal thickness, artificial intraocular lens, trabeculectomy on the measurements.
Materials: 126 patients at the age of 30-92 (mean 71) were enrolled in the study. The study group comprised 86 women and 40 men with the diagnosis of glaucoma or ocular hypertension, Caucasians.
Methods: IOP measurements were obtained in all patients using Goldmann applantaion tonometer and transpalpebral Diaton tonometer (patient in horizontal position). Central corneal thickness (CCT) was measured by means of noncontact optical low coherence reflectometry (OLCR pachymeter) with a programme that corrects value of pressure measured with Goldmann applanation tonometer.
Results: Mean intraocular pressure measured by Goldmann applanation tonometer was 13.6 ± 2.6 mmHg (min. 6, max. 25 mmHg), while the transpalpebral tonometer: 15 ± 3.4 (min. 4, max. 23). The average difference between the measurements was 1.52 ± 3.41 mmHg (p<0,00001).
The average difference between the measurements made with transpalpebral tonometer (T-przezpowiekowo) and the value of intraocular pressure corrected with pachymeter (T-tonofit) was 2.28 ± 3.39 mmHg (p<0,00001).
There was no impact of the presence of an artificial intraocular lens on a difference in the measured values.
In the group of patients after trabeculectomy (29 eyes) the difference between the measurements was not statistically significant (p = 0.12).
Conclusions: Diaton transpalpebral tonometer is not recommended as alternative to Goldmann applanation tonometer but may be helpfull as a screening tool in IOP measurements or in cases when it is not possible to use Goldmann applanation tonometer.

Słowa kluczowe: ciśnienie wewnątrzgałkowe, tonometr aplanacyjny Goldmanna, tonometr przezpowiekowy Diaton, pachymetr OLCR (Optical Low Coherence Reflectomerty), centralna grubość rogówki.

Keywords: intraocular pressure, Goldmann applanation tonometer, Diaton transpalpebral tonometer, OLCR (Optical Low Coherence Reflectomerty) pachymeter, central corneal thickness.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI