Wydanie 1/2011
str. 77

Rola analogów prostaglandyn w zachowawczym leczeniu jaskry i nadciśnienia ocznego u dzieci i młodzieży

Role of the Prostaglandins Derivatives in Glaucoma and Ocular Hypertension Conservative Treatment in Children and Adolescents

Janusz Czajkowski

II Katedra Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Krasomski
Specjalistyczny Gabinet Okulistyczny „Oculo-Med” w Łodzi
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Janusz Czajkowski


Summary: The author presents glaucoma conservative treatment in children and adolescents. He draws attention to the issue, that still congenital glaucoma treatment is only a surgical one, however conservative treatment may only play preparatory role for further surgery or become its‘ complementation.
However, congenital and juvenile glaucoma treatment should be implemented according to the gonioscopy result and disease progression. Very important role in the treatment play prostaglandins derivatives administered topically to conjunctival sac. Some novelty is possibility to use one of the latanoprost preparations also in small children.

Słowa kluczowe: jaskra i nadciśnienie oczne u dzieci i młodzieży, zachowawcze leczenie – nowe możliwości.

Keywords: glaucoma and ocular hypertension in children and adolescents, conservative treatment – new possibilities.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI