Wydanie 1/2011
str. 90

Zespół rozproszonego barwnika a jaskra barwnikowa – etiologia, obraz kliniczny, leczenie

Pigment Dispersion Syndrome and Pigmentary Glaucoma – Etiology, Clinical Picture, Treatment

Janusz Czajkowski

II Katedra Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Krasomski
Specjalistyczny Gabinet Okulistyczny „Oculo-Med” w Łodzi
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Janusz Czajkowski


Summary: The author presents epidemiological data, patogenesis and clinical picture of the pigment dispersion syndrome (PDS), also mentioning diagnostic methods useful in the diagnostics process.
Special attention is paid to the possibility of the conversion from PDS to pigmentary glaucoma, gives predisposing and risk factors such as anatomical determinants, accommodation, mydriasis, frequent blinking and physical exertion.
In the therapeutic mangement author pays special attention to novel opinion on conservative treatment and also laser therapy.

Słowa kluczowe: rozproszenie barwnika a wtórna jaskra.

Keywords: pigment dispersion syndrome and secondary glaucoma


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI