Wydanie 1/2011
str. 101

Prozapalne interleukiny w niezapalnym stożku rogówki

Inflammatory Molecules in Noninflammatory Keratoconus

Dorota M. Nowak1, Jacek P. Szaflik2, Marzena Gajęcka1

1 Zakład Mutagenezy Środowiskowej Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
Dyrektor: prof. dr hab. n. med. Jerzy Nowak
2 Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik


Summary: Keratoconus (KTCN) is a corneal disease with prevalence of 1: 2000 in the general population. Keratoconus is a complex condition of multifactorial etiology. Both genetic and environmental factors are associated with KTCN. Despite extensive study, the pathophysiological processes and the genetic etiology underlying KTCN have yet to be elucidated. Among the environmental factors that may induce the keratoconus development, frequent eye rubbing, long-term contact lens wearing, and atopy/allergy are discussed. Although numerous loci linked with keratoconus were reported, including 1p36.23-36.21, 2p24, 2q13, 3p14–q13, 5q14.3-q21.1, 5q21.2, 5q32-q33, 7q21.11, 7q36.1, 8q13.1-q21.11, 9q32, 9q34, 13q32, 14q11.2, 14q24.3, 15q15.1, 15q22.33-24.2, 16q21, 16q22.3-q23.1, 17p13, 20q12, most of these loci were not replicated in other studies. It is assumed that keratoconus is a non-inflammatory disease. However, the presence of inflammation molecules such as IL1, IL6 and TFN-α was found in the tears of keratoconus patients.

Słowa kluczowe: stożek rogówki, interleukiny, czynniki zapalne.

Keywords: keratoconus, interleukins, inflammatory factors.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI