Wydanie 2/2011
str. 57

Metody oceny metamorfopsji w chorobach plamki

Methods of the Metamorphopsia Assessment in AMD

Katarzyna Nowomiejska, Agata Prokopiuk, Robert Rejdak

Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski, prof. nadzw. UM w Lublinie


Summary: Metamorphopsia is a hallmark sign in patients with macular diseases. Current best practice involves using Amsler chart. Alternative tests (for example PHP) have been developed but they are complicated and rather expensive. M-chart is a new simple and useful method of metamorphopsia quantification and follow-up.

Słowa kluczowe: metamorfopsje, tablice M-chart, AMD.

Keywords: metamorphopsia, M-charts, AMD.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI