Wydanie 2/2011
str. 60

Perymetria statyczna i mikroperymetria w diagnostyce AMD

Static Perimetry and Microperimetry in AMD Diagnostics

Katarzyna Nowomiejska, Agata Prokopiuk, Robert Rejdak

Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski, prof. ndzw. UM w Lublinie


Summary: Visual acuity does not entirely reflect the visual function in patients suffering from AMD. Conventional static perimetry is inadequate for accurate visual function when the fixation is unstable or extrafoveal and the visual acuity is low. Microperimetry allows assessment of the central visual field in direct association with retinal morphology. It also provides a quantitative analysis of fixation in terms of site and stability.

Słowa kluczowe: mikroperymetria, funkcja widzenia, AMD.

Keywords: microperimetry, visual function, AMD.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI