Wydanie 2/2011
str. 77

Okołoplamkowe przyleganie ciała szklistego – wpływ na zwyrodnienie plamki związane z wiekiem

Perimacular Vitreous Adhesion – Influence on Age-related Macular Degeneration

Małgorzata Latalska, Anna Zubilewicz, Joanna Dolar-Szczasny, Agnieszka Kalinowska, Tomasz Żarnowski

Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski, prof. ndzw. UM w Lublinie


Summary: Chronic attachment of the posterior vitreous cortex to the macula may be another risk factor for exudative AMD development. VMA (vitreomacular adhesion) is more common in eyes with exudative AMD. Probably vitreomacular traction induces chronic low-grade inflammation, maintains macular exposure to cytokines or free radicals in the vitreous gel and influences transvitreous oxygenation and nutrition of the macula. Vitreomacular traction alone is not able to induce AMD, but it may play a role in the pathogenesis of different forms of AMD.

Słowa kluczowe: ciało szkliste, tylne odłączenie ciała szklistego, trakcje szklistkowo-plamkowe, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem.

Keywords: vitreous body, posterior vitreous detachment, vitreomacular traction, age-related macular degeneration.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI