Wydanie 2/2011
str. 85

Nowe strategie leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) – VEGF Trap-Eye

New Strategies in Wet Age-related Macular Degeneration Treatment – VEGF Trap-Eye

Robert Rejdak1,2, Małgorzata Szkaradek2, Wesam Taslaq2, Aneta Lewicka-Chomont2, Anselm G.M. Jünemann3

1 Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  Kierownik: dr hab. n. med., Tomasz Żarnowski prof. ndzw. UM w Lublinie
2 Oddział Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. F. Chopina w Rzeszowie
  Kierownik: lek. med. Aneta Lewicka-Chomont
3 Augenklinik des Universitätsklinikums Erlangen
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Friedrich E. Krause


Summary: Age-related macular degeneration (AMD) is the leading cause of vision loss in the developed countries, especially its’ wet form. Understanding the pathomechanisms leading to wet AMD, has revolutionized the treatment of this disease. Vascular endothelial growth factor (VEGF) plays an important role in the pathogenesis of choroidal neovascularization (CNV). A number of medications that neutralize VEGF are currently under investigation. This article presents one promising new drug – VEGF Trap-Eye.

Słowa kluczowe: wysiękowa postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, naczyniowy śródbłonkowy czynnik wzrostu, VEGF Trap-Eye, neowaskularyzacja.

Keywords: wet age-related macular degeneration, vascular endothelial growth factor, VEGF Trap-Eye, choroidal neovascularization.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI