Wydanie 2/2011
str. 92

Wyniki leczenia AMD z surowiczym odwarstwieniem nabłonka barwnikowego za pomocą terapii inhibitorami naczyniowych czynników wzrostu (anty-VEGF)

Effect of Intravitreal Anti-vascular Endothelial Growth Factor Therapy of the Pigment Epithelial Detachment Secondary to Age-related Macular Degeneration

Karolina Dulczewska1, Magdalena Siwińska1, Janusz Michalewski1,2, Dominik Odrobina1,2, Sławomir Cisiecki1,2, Krzysztof Dzięgielewski2, Zbigniew Pikulski2, Jerzy Nawrocki1,2, Zofia Michalewska1,2

1 Oddział Okulistyki III Szpitala Miejskiego im. K. Jonschera w Łodzi
2 Klinika Okulistyczna „Jasne Błonia” w Łodzi
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Nawrocki


Summary: Purpose: To present the efficacy of intravitreal bevacizumab on pigment epithelial detachment associated with age-related macular degeneration.
Material and methods: 23 eyes of 22 patient with PED treated with intravitreal bevacizumab (1.25 mg) were retrospectively analyzed. Patients were included based on clinical examination, fluorescence angiography and spectral domain optical coherence tomography.
Results: During mean 15 month observation BCVA improvement was achieved in 13 patients (56.5%), 8 patients had worsening (34.78%), in 2 cases were no changes (8.69%).
Analysis of the size of PED showed reduction of height in 18 eyes (78.3%), in 5 eyes height of PED increased (21.7%). No adverse effects were observed.
Conclusions: The results suggest that bevacizumab therapy is well-tolerated and safe in the treatment of PED.

Słowa kluczowe: odwarstwienie nabłonka barwnikowego, PED, bevacizumab, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD).

Keywords: retinal pigment epithelial detachment, PED, bevacizumab, age-related macular degeneration (AMD).


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI