Wydanie 2/2011
str. 127

Zapalenie wnętrza gałki ocznej jako poważne powikłanie po iniekcjach doszklistkowych leków z grupy anty-VEGF w leczeniu wysiękowej postaci AMD

Endophthalmitis as a Serious Complication after Intravitreal Injections of anti-VEGF Agents in Neovascular Age-related Macular Degeneration Treatment

Agnieszka Kalinowska, Joanna Dolar-Szczasny, Małgorzata Latalska, Anna Zubilewicz, Tomasz Żarnowski

Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski, prof. ndzw. UM w Lublinie


Summary: Intravitreal injections of anti-VEGF drugs have become an increasingly common route of administering medications in the treatment of neovascular age-related macular degeneration (AMD). The risk of serious adverse events reported after intravitreal injection is low. Endophthalmitis is one of the most feared complication. Due to the highly dynamic process the proper treatment should be initiated as soon as possible. Treatment includes appropriate antibiotic therapy and possible surgical procedures such as pars plana vitrectomy. Unless treated effectively, endophthalmitis can result in severe vision loss or blindness. Therefore, careful attention to the injection technique and appropriate postinjection monitoring are essential.

Słowa kluczowe: zapalenie wnętrza gałki ocznej, iniekcje doszklistkowe, anty-VEGF, AMD.

Keywords: endophthalmitis, intravitreal injections, anti-VEGF drugs, AMD.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI