Wydanie 2/2011
str. 131

Ocena skuteczności i tolerancji 1,5% kropli ocznych azytromycyny (Azyter) w profilaktyce zapalenia wnętrza gałki ocznej u pacjentów poddanych leczeniu inhibitorami angiogenezy w postaci iniekcji doszklistkowych

Evaluation of Efficacy and Tolerance of 1.5% Azithromycin Eye Drops (Azyter) as Endophthalmitis Prophylaxis in Patients Treated with Anti-VEGF Intravitreal Injections

Jerzy Szaflik1,2, Magdalena Ulińska1,2, Anna Okruszko2, Anna I. Borucka2

1 Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2 Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik


Summary: Intravitreal injections of anti-VEGF agents are regarded as a turning point in the treatment of posterior segment diseases with pathological angiogenesis or macular edema. However this procedure occasionally may lead to endophthalmitis, which is the most severe complication of this kind of treatment. In order to avoid endophthalmitis, some precautions should be considered. One of them is use of topical antibiotics: before, during and after intravitreal injections. Quinolones are the most commonly used antibiotics, but rising incidence of resistance is being observed. We present our experience with azithromycin eye drops use for 2 days before and on the day of intravitreal injections of anti-VEGF agents in 188 cases. Based on our observations, we consider this antibiotic to be easy to use, safe and well tolerated. Azithromycin can be recommended as a prophylaxis of choice against endophthalmitis in patients treated with intravitreal injections.

Słowa kluczowe: azytromycyna, inhibitory angiogenezy, iniekcje doszklistkowe, profilaktyczna miejscowa antybiotykoterapia.

Keywords: azithromycin, anti-angiogenic agents, intravitreal injections, prophylactic topical antibiotic therapy.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI