Wydanie 2/2011
str. 134

Konserwanty w miejscowych lekach okulistycznych – podobieństwa i różnice

Preservatives in Topical Ophthalmic Medications – Similarities and Differences

Joanna Wierzbowska

Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz


Summary: In a review the different ophthalmic preservatives formulations, their benefits, side effects, mechanism of action were described. Effects of BAK and the newly developed preservatives were discussed.

Słowa kluczowe: środki konserwujące, chlorek benzalkonium, detergenty, utleniające środki konserwujące.

Keywords: preservatives, benzalkonium chloride, detergents, oxidative preservatives.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI