Wydanie 2/2011
str. 23

Profesor Władysław Henryk Melanowski

Professor Władysław Henryk Melanowski

Daria Kęcik1, Tomasz Wojak2, Piotr Maciejewicz1,2

1 Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  Opiekun Koła: dr n. med. Piotr Maciejewicz
2 Katedra i Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  Kierownik: dr hab. n. med. Dariusz Kęcik, prof. ndzw. WUM


Summary: The authors present bioography of the professor Władysław H. Melanowski, who was both the head of the Ophthalmic Institute and Department of Ophthalmology of the Warsaw University.

Słowa kluczowe: Władysław H. Melanowski, Klinika Okulistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Oftalmiczny.

Keywords: Melanowski Władysław H., Department of Ophthalmology of the Warsaw University, Ophthalmic Institute.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI