Wydanie 2/2011
str. 30

Profesor Zofia Falkowska – kierownik Katedry i Kliniki Okulistycznej I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w latach 1963-1977

Professor Zofia Falkowska – Head of the Department of Ophthalmology of the Medical University of Warsaw in 1963-1977

Tomasz Wojak1, Daria Kęcik2, Piotr Maciejewicz1,2

1 Katedra i Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  Kierownik: dr hab. n. med. Dariusz Kęcik, prof. ndzw. WUM
2 Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  Opiekun Koła: dr n. med. Piotr Maciejewicz


Summary: The authors present biography of the professor Zofia Falkowska, course and achievements in professional, social and organizational work. They emphasize numerous contacts and cooperation with technical institutions in developing devices for diagnostic and therapeutic purposes, and also exceptional interests and knowledge of the binocular vision problems.

Słowa kluczowe: profesor Zofia Falkowska, starbologia, fizjologia widzenia, olej silikonowy, odwarstwienie siatkówki, koagulatory laserowe, ultrasonografia, elektrofizjologia.

Keywords: professor Zofia Falkowska, strabology, vision physiology, silicone oil, retinal detachment, laser coagulators, ultrasonography, electrophysiology.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI