Wydanie 2/2011
str. 32

Profesor Bolesław Aleksander Kornacki – kierownik Kliniki Okulistycznej Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu w latach 1980-1993

Professor Bolesław Aleksander Kornacki – Head of the Department of Ophthalmology of the Children’s Health Centre in Międzylesie in 1980-1993

Tadeusz Bolesław Kęcik

Katedra i Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: dr hab. n. med. Dariusz Kęcik, prof. ndzw. WUM


Summary: The author presents the biography of the professor Aleksander Kornacki, his professional work course and main research and organizational achievements. In the biography exceptional professor’s achievements were emphasized in introducing fluorescein angiography and new surgical techniques to the Polish ophthalmology.

Słowa kluczowe: profesor Bolesław Aleksander Kornacki, okulistyka dziecięca – dokumentacja, filtry interferencyjne, angiografia fluoresceinowa, angiografia barwna, laserotomia, koagulacja laserowa, retinopatia cukrzycowa.

Keywords: professor Bolesław Aleksander Kornacki, pediatric ophthalmology - documentation, interference filters, colour angiography, laserotomy, laser coagulation, diabetic retinopathy.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI