Wydanie 2/2011
str. 34

Profesor Witold Juliusz Kapu¶ciński – lekarz i humanista

Professor Witold Juliusz Kapu¶ciński – Physician and Humanist

Joanna Kalinowska, Marta Misiuk-Hojło

Katedra i Klinika Okulistyki Akademii Medycznej we Wrocławiu
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło


Summary: The authors present the history of live and scientific work of prof. Witold Juliusz Kapu¶ciński, Director of the University Eye Hospital in Wrocław for 35 years after the 2nd world war.

Słowa kluczowe: Witold Juliusz Kapu¶ciński, glejak siatkówki, szczepionka durowa,endogenny mechanizm zapalenia błony naczyniowej, postulaty humanizmu lekarskiego.

Keywords: Witold Juliusz Kapu¶ciński, retinal glioma, typhus vaccine, uveitis endogenous mechanism, medical humanism claims.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE PO¦REDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI