Wydanie 3/2011
str. 9

Diagnostyka MR drogi wzrokowej – od obrazowania morfologicznego do badań czynnościowych

MR Imaging of the Visual Pathway – from Structural to Functional Imaging

Piotr Palczewski, Marek Gołębiowski

I Zakład Radiologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marek Gołębiowski


Summary: Magnetic resonance imaging (MRI) is capable of demonstrating the whole extent of the visual pathway: from the globe to the occipital cortex. The ability to combine high-contrast, high-resolution morphologic imaging with the information on functional and metabolic status of tissues is the unique feature of MRI. MRI is particularly useful in the evaluation of orbital tumors and extraorbital causes of vision loss. New MRI techniques allow for the evaluation of structural integrity of neuronal fibers (DTI) and of the function of the grey matter (fMRI) finding application in the diagnostics of both primary (ischemia, demyelination) and secondary (glaucoma) damage to the visual pathway.

Słowa kluczowe: droga wzrokowa, obrazowanie MR.

Keywords: visual pathway, MR imaging.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI