Wydanie 3/2011
str. 18

Badania obrazowe w diagnostyce urazów narządu wzroku

Imaging Techniques to Diagnose Ocular Trauma

Dorota Kopacz, Piotr Maciejewicz, Katarzyna Kotela-Węgrzyn, Joanna Kalińska, Ewelina Piskalska, Dariusz Kęcik

Katedra i Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: dr hab. n. med. Dariusz Kęcik, prof. ndzw. WUM


Summary: Ocular injuries and intraocular foreign bodies are still one of the most important ocular therapeutic problems. It is impossible to undertake proper treatment without modern diagnostic tools like computed tomography (CT), B-scan ultrasonography (US), magnetic resonance imaging (MRI) especially in those cases with opaque ocular media. Authors present some information about most popular diagnostic examinations, which are used in common practice.

Słowa kluczowe: urazy narządu wzroku, diagnostyka, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, ultrasonografia.

Keywords: ocular trauma, diagnosis, computed tomography, magnetic resonance, ultrasonography.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI