Wydanie 3/2011
str. 22

Złamania kości środkowego masywu twarzy powikłane uszkodzeniami narządu wzroku – roczne obserwacje

Fractures of the Upper and Middle Parts of the Facial Skeleton and Ophthalmological Complications – 1-year Observations

Bogumił Lewandowski1,2, Bartosz Marynowski1, Ewa Kwiatkowska-Sitek3, Piotr Stopa3, Aneta Lewicka-Chomont3, Dorota Ozga2, Sebastian de Stenberg Stojałowski1, Robert Rejdak3,4

1 Zakład Chirurgii Głowy i Szyi, Epidemiologii i Prewencji Urazów
  Katedry Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
  Kierownik: dr hab. n. med. Bogumił Lewandowski, prof. ndzw. UR
2 Kliniczny Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie
  Ordynator: dr hab. n. med. Bogumił Lewandowski, prof. ndzw. UR
3 Oddział Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie
  Kierownik: lek. med. Aneta Lewicka-Chomont
4 Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  Kierownik: dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski, prof. ndzw. UM w Lublinie


Summary: Complex anatomical structure of the bony face, results in sensory organs damage, associated with trauma of the bony parts. Aim of the study was to investigate ophthalmological trauma complications of the upper and middle parts of the facial skeleton among patients hospitalized in the Department of the Maxillofacial Surgery of the Chopin’s Hospital in Rzeszów.
Material and Methods: Retrospective analysis of 132 patients hospitalized after head trauma and fractures of the upper and middle parts of the facial bones, in order to investigate ophthalmological trauma complications.
Results: 69 patients (53.3%) showed damages of the eyelid and lacrimal system, 28 patients (21.2%) presented various damages due to globe injuries, and 21 patients (15.9%) complained of optic and other cranial nerves complications. 11 patients suffered from posttraumatic diplopia.

Słowa kluczowe: złamania kości masywów twarzy – górnego i środkowego, powikłania okulistyczne.

Keywords: fractures of the upper end middle bony face, ophthalmological complications.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI