Wydanie 3/2011
str. 36

Zastosowanie spektralnej optycznej tomografii koherentnej w diagnostyce zespołu suchego oka

Application of the Spectral Coherence Tomography in Dry Eye Syndrome Diagnosis

Grzegorz Czajkowski, Bartłomiej J. Kałużny, Grażyna Malukiewicz

Katedra i Klinika Chorób Oczu Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Kierownik : dr hab. n. med. Grażyna Malukiewicz, prof. ndzw. UMK


Summary: Although dry eye syndrome is the most common disease of the ocular surface, ophthalmologists still lack a sensitive, specific, noninvasive, rapid, and comfortable diagnostic test. Spectral Optical Coherence Tomography (SOCT) is quick, comfortable, noninvasive and non-contact technique that allows to obtain images of tear meniscus, conjunctival folds and tear film. Measurements of those elements of the tear system may play role in dry eye syndrome diagnostics.

Słowa kluczowe: zespół suchego oka, SOCT, menisk łzowy, fałdy spojówkowe.

Keywords: dry eye syndrome, SOCT, tear meniscus, conjunctival folds.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI