Wydanie 3/2011
str. 84

Wykorzystanie nowoczesnych metod obrazowania – HR OCT – w monitorowaniu zmian plamki żółtej u pacjentów po zabiegach witreoretinalnych

New Imaging Method Use – HR OCT – in Macular Changes Monitoring in Patients after Vitreoretinal Surgery

Małgorzata Pietraś-Trzpiel, Małgorzata Latalska, Tomasz Żarnowski, Robert Rejdak

Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski, prof. ndzw. UM w Lublinie


Summary: Optical coherence tomography is very useful in monitoring patients undergoing vitrectomy. It allows assessing macular oedema, outer and inner photoreceptors units, and RPE layer, which are very important for final visual acuity. We present examples of OCT in different conditions following vitreoretinal surgery.

Słowa kluczowe: OCT, ERM, zmiany w RPE, decalin.

Keywords: OCT, ERM, RPE abnormalities, decaline.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI