Wydanie 3/2011
str. 87

OCT w monitorowaniu obrzęku plamki w przebiegu zakrzepu naczyń żylnych siatkówki

OCT in Macular Edema Monitoring following Retinal Vein Occlusion

Małgorzata Latalska, Anna Zubilewicz, Joanna Dolar-Szczasny, Tomasz Żarnowski, Robert Rejdak

Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Kierownik: dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski, prof. ndzw. UM w Lublinie


Summary: Retinal vein occlusion is a common cause of visual loss due to macular edema or ischemia. Optical coherence tomography has become a mandatory tool both for assessing the entity and morphology of macular edema and for monitoring it during the course of the newest therapy. It can help us to evaluate the prognosis for vision recovery. We present examples of OCT in macular edema following retinal vein occlusion.

Słowa kluczowe: zakrzep żyły ¶rodkowej siatkówki, zakrzep gałęzi żyły ¶rodkowej siatkówki, obrzęk plamki, OCT.

Keywords: central vein occlusion, branch vein occlusion, macular edema, OCT.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE PO¦REDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI