Wydanie 3/2011
str. 114

Śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (IFIS) – patofizjologia, konsekwencje mikrochirurgiczne i zasady postępowania

Intraoperative Floppy Iris Syndrome (IFIS) – Pathophysiology, Microsurgical Consequences and Recommendations

Anna M. Ambroziak1, Piotr Krawczyk1,3, Piotr Chłosta2, Justyna Izdebska1, Edyta Czapczyńska1, Jerzy Szaflik1

1 Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
2 Kliniczny Dział Urologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii – Wydział Nauk o Zdrowiu
  Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Kierownik: dr hab. n. med. Piotr L. Chłosta, prof. ndzw. UH-P w Kielcach
3 I Zespół Dydaktyki Urologicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Borówka


Summary: Article assessed modern and comprehensive literature review of the developing risk of IFIS (Intraoperative Floppy Iris Syndrome) after conservative managements in benign prostatic hyperplasia patients. The effects of alpha-1 adrenergic receptor blockade for the treatment of BPH regarding potential risks of complications in the cataract surgery. The first report of IFIS was observed during cataract surgery in patients taking systemic alpha-1 AR blockade in 2005. It has been most commonly seen related to use of much selective alpha-1 AR antagonists. Changes of medication and washout periods of up to 2 weeks have been attempted to reduce the risk of complications in the setting of cataract surgery. Patients under medical treatment by selective alpha-1 AR antagonists for BPH, should be informed about potential risks of this drug class so that it can be discuss with their healthcare providers, in particular urologist and ophthalmologist, prior to cataract surgery.

Słowa kluczowe: śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (IFIS), łagodny rozrost stercza (BPH), alfa-1 adrenolityki.

Keywords: Intraoperative Floppy Iris Syndrome (IFIS), benign prostatic hyperplasia, alpha-1 AR antagonists.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI