Wydanie 3/2011
str. 121

Wpływ przewlekłej farmakoterapii przeciwjaskrowej na biologię oka

Effect of Chronic Antiglaucoma Pharmacotherapy on Eye Biology

Joanna Wierzbowska

Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
Kierownik: dr hab. n. med. Marek Rękas, prof. ndzw. WIM


Summary: The glaucoma therapy is life long and topical antiglaucoma agents used for a long time affect eye biology, especially ocular surface. The majority of glaucoma patients throughout the world administer preservative-containing hypotensive eye-drops. Chronic multiple-drug therapy is detrimental to the conjunctival status and filtration surgery success. In a review the impact of long-term antiglaucoma therapy on the eye were described in detail.

Słowa kluczowe: neuropatia jaskrowa, choroba powierzchni oka, leki przeciwjaskrowe, środki konserwujące.

Keywords: glaucomatous optic neuropathy, ocular surface disease antiglaucoma medications, preservatives.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI