Wydanie 4/2011
str. 21

Grubość warstwy włókien nerwowych położonych okołotarczowo i w plamce u chorych ze stwardnieniem rozsianym

Peripapillary and Macular RNFL Thickness in Patients with Multiple Sclerosis

Grażyna Malukiewicz, Hanna Lesiewska-Junk, Karolina Kaźmierczak, Bartosz Sikorski

Katedra i Klinika Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Kierownik: dr hab. n. med. Grażyna Malukiewicz, prof. nadzw. UMK


Summary: Purpose: to assess RNFL thickness and macular volume in 12 sectors in patients with optic neuritis in the course of MS in comparison with idiopathic one.
Material and Methods: The group studied comprised of 21patients with MS, including 12 patients who have recovered from a previous event of optic neuritis. The control group consisted of 11 healthy, age-matched persons. Multiple sclerosis was diagnosed by standard clinical and neuroimaging criteria. Patients with comorbid ocular conditions not related to MS except optic neuritis (ascertained by a detailed history and examination) were excluded. All enrolled eyes were evaluated with spectral-domain optical coherence tomography (SD-OCT) (Nidek RS-3000, Nidek Co., Gamagori, Japan). Peripapillary retinal nerve fiber layer (RNFL) thickness was displayed and subsequently evaluated as an average thickness of whole, superior/inferior (two-way split), TSNIT (four-way split), and clock hour (twelve-way split) range. The average macular thickness and volume was finally calculated across 9 zones using ETDRS analyze chart (the chart size was fixed as 1.0/3.0/6.0 mm).
Results: In patients with MS, who have recovered from a previous event of optic neuritis peripapillary RNFL thickness remained unchanged only at 6 and 12 o’clock. In patients with no history of optic neuritis there was no difference in peripapillary RNFL thickness in nasal quadrants.

Słowa kluczowe: warstwa włókien nerwowych, SOCT, stwardnienie rozsiane, zapalenie nerwu wzrokowego.

Keywords: Retinal Nerve Fibers Layer, SOCT, Multiple Sclerosis, optic neuritis.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI