Wydanie 4/2011
str. 78

Bóle głowy w aspekcie neurookulistycznym

Neuroophthalmological Aspects of Headaches

Monika Drobek-Słowik, Danuta Karczewicz

Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Kierownik: dr hab. n. med. Wojciech Lubiński, prof. nadzw. PUM, FEBO


Summary: As headaches are often associated with eye symptoms the patients seek help at ophthalmologist and neurologist. Headaches can be divided into two groups: primary and secondary. Clinical examination with detailed medical history is crucial in making diagnosis.

Słowa kluczowe: pierwotne bóle głowy, objawowe bóle głowy, objawy okulistyczne u pacjentów z bólami głowy.

Keywords: primary headache, secondary headache, eye symptoms associated with headache.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI